روش مطالعه دروس برای کنکور یکی از مهمترین کارها برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب میباشد که در این قسمت سعی داریم روش مطالعه ی صحیح برای کنکور را به شما آموزش دهیم.