دوران جمع بندی تابستان ، نیمسال اول ، دوران نوروز ، و دوران جمع بندی خرداد ماه مهمترین بازه های زمانی جهت پیشرفت دانش آموزان در کنکور سراسری میباشد و مطالعه ی صحیح در این دوران و استفاده از روش های به روز ، راز موفقیت در این دوران میباشد که در مجموعه مقالات و فایل های صوتی سعی در ارائه توضیحات مفصل در این قسمت میکنیم.

زلند